مرور برچسب

حل مشکل عارضه زیپی شدن بلال

عارضه زیپی شدن بلال

عارضه زیپی شدن بلال به شکل از دست رفتن کامل یا قسمت‌هایی از ردیف های دانه در بلال می باشد که در درجه اول به دلیل سقط جنین، سپس به عوامل ناشناخته، استرس خشکی شدید یا صدمات ناشی برگ زدایی بعد از گرده افشانی بوجود می آید. عارضه زیپی شدن
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )