مرور برچسب

جیره غذایی

گاوداری شیری یا گوشتی ؟ کدامیک سودآورتر است؟

گاوداری چه به‌صورت صنعتی و یا سنتی ازجمله صنایعی است که در کنار پرورش گاو، از مهم‌ترین تولیدات آن یعنی شیر و گوشت استفاده می‌گردد. در صنعت گاوداری 3 مورد بسیار مهم در اولویت است: 1- تعیین نژاد گاو: انواع روش‌های پرورش…