مرور برچسب

جیره غذایی اسب

خوراک و تغذیه اسب

تغذیه اسب عمدتا از علوفه، چمن و دیگر رشته‌های گیاهی است. اسب به‌طور پیوسته در تمام روز در حال چریدن است بنابراین در مقایسه با انسان، معدهٔ نسبتاً کوچکی دارد ولی در مقابل رودهای بسیار بلند دارد. این روده جابجایی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )