مرور برچسب

جیبرلیک اسید

جیبرلیک اسید و تاثیر آن بر خصوصیات کیفی میوه انگور

جیبرلیک اسید یا هورمون جیبرلین جیبرلیک اسید یا هورمون جیبرلین یک تنظیم کننده رشد گیاه است که در گیاهان مختلف اثراتی از جمله طویل شدن سلول های گیاهی و در نتیجه طویل شدن ساقه ها، بهبود برگ دهی، شکستن خواب و تحریک بذور به جوانه زنی و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )