مرور برچسب

جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای

مشکل گرفتگی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای

گرفتگی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای مهم ترین عاملی است که میتواند کشاورزان را نسبت به سیستم های آبیاری قطره ای مورد تردید قرار دهد. گرفتگی قطره چکان ها ناشی از عوامل متعدد فیزیکی ، بیولوژیکی ، شیمیایی و یا ترکیبی از آن ها می باشد .
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )