مرور برچسب

تیلر کلتیواتور

تیلر کلتیواتور و آشنایی با انواع آن

تیلر کلتیواتور یا کولتیواتور یکی از ماشین های خاک ورزی ثانویه است. کولتیواتور ها خاک های سطحی را که در مرحله خاکورزی اولیه شکسته و از هم پاشیده شده را با هم به صورت دورانی مخلوط می کند، اما زمین را شخم نمی زند بلکه برای هوا دهی بین…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )