مرور برچسب

تکثیر گیاه دارویی ختمی

گیاه دارویی ختمی از کاشت تا برداشت

گیاه دارویی ختمی گیاهی است علفی و چند ساله که ارتفاع آن به حدود 2 متر می رسد ساقه آن از کرکهای ریز که به رنگ خاکستری می باشد پوشیده شده است . برگهای ختمی دندانه دار ، پهن و مانند قلب می باشد . گلهای آن درشت به رنگ سفید مایل به قرمز یا
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )