مرور برچسب

تولید میوه های گرمسیری

اگر برنامه دقیقی برای کشاورزی نوشته شود، چاههای نفت بسته می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی «کاظم خاوازی» با اشاره به جذابیت‌های بخش کشاورزی، افزود: رصد مسائل کشور حاکی از دستگیری بخش کشاورزی در زمان تنگنا و فشارهای ناخواسته است و بخش زیادی از موضوع اقتصاد بدون نفت شاید از طریق…