مرور برچسب

تولید بچه ماهی گرم‌آبی

تولید ۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری در کشور

به گزارش ثمر اقتصادی به نقل از ایرنا «حسین عبدالحی» تولید بچه ماهی را یکی از چالش های اصلی در حوزه پرورش ماهیان خاویاری خواند و اظهار داشت: خوشبختانه بخش خصوصی در سال گذشته توانست بخش عمده ای از بچه ماهی مورد نیاز در حوزه ماهیان خاویاری…