مرور برچسب

تولید بذر الیت و سوپر الیت برنج

تولید بذر الیت و سوپر الیت برنج وجهش 5 برابری در شش سال اخیر

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: از سال ۹۲ تاکنون جهش 5 برابری تولید بذر الیت و سوپر الیت برنج را در کشورداشته است. جهش 5 برابری تولید بذر الیت و سوپر الیت برنج  مریم حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا…