مرور برچسب

توسعه روستایی

یک چهارم اقتصاد ایران محصول روستایی‌ها / چطور روستا را نابود کردیم؟

 پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است. با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران…

ضرورت توسعه روستایی با محوریت آبخیزداری

توسعه روستایی از جمله مسائل بسیار مهمی است که از اول انقلاب اسلامی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلقی شده و در اسناد بالادستی و قوانین مختلف بدین مساله پرداخته شده است.