مرور برچسب

توسعه روستایی

ضرورت توسعه روستایی با محوریت آبخیزداری

توسعه روستایی از جمله مسائل بسیار مهمی است که از اول انقلاب اسلامی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلقی شده و در اسناد بالادستی و قوانین مختلف بدین مساله پرداخته شده است.