مرور برچسب

توت فرنگی

شش محصول مناسب برای کاشت در زمستان

تقریباً تمام درختان میوه یا همان بوته ها مانند توت فرنگی و انگور می توانند در تمام طول زمستان قبل از یخ زدن زمین کاشته شوند و زمانی که به موارد کوچک تر می رسیم، ( به دنبال گونه ای خواهیم بود که می تواند مناسب بستر یک باغ با ابعاد متوسط…

انتخاب رقم مناسب کشت توت فرنگی برای پرورش

انتخاب بهترین رقم ممکن، برای موفقیت هر سرمایه گذاری در توت فرنگی حیاتی است. اعمال بهترین روش های زراعی نیز نمی توانند خسارت ناشی از انتخاب ارقام ضعیف را جبران کنند. عملکرد ارقام توت فرنگی به نوغ خاک و کنترل شرایط محیطی در گلخانه ارتباط…