مرور برچسب

توت فرنگی

بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

بیماری کپک خاکستری توت فرنگی  یکی از مهمترین آفات و بیماری هایی است که باعث خسارت و زیان اقتصادی به این محصول به ویژه در شرایط مرطوب می شوند. بیماری کپک خاکستری توت فرنگی یكی از ارکان مدیریت تلفیقی این بیماری، استفاده به موقع از
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )