مرور برچسب

توت فرنگی

انتخاب رقم مناسب توت فرنگی برای کشت و پرورش

انتخاب رقم مناسب توت فرنگی ، برای موفقیت هر سرمایه گذاری در توت فرنگی حیاتی است. اعمال بهترین روش های زراعی نیز نمی توانند خسارت ناشی از انتخاب ارقام ضعیف را جبران کنند. انتخاب رقم مناسب توت فرنگی عملکرد ارقام توت فرنگی به نوغ خاک و

بیماری کپک خاکستری توت فرنگی و راه های کنترل آن

بیماری کپک خاکستری توت فرنگی  یکی از مهمترین آفات و بیماری هایی است که باعث خسارت و زیان اقتصادی به این محصول به ویژه در شرایط مرطوب می شوند. بیماری کپک خاکستری توت فرنگی یكی از ارکان مدیریت تلفیقی این بیماری، استفاده به موقع از
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )