مرور برچسب

تلفات مرغداری

واکنش رئیس سازمان دامپزشکی به افزایش تلفات در مرغداری‌ها

علی‌رضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه آخرین وضعیت بیماری‌های دام، طیور و آبزیان در هر لحظه به صورت آنلاین در حال رصد است، اظهار کرد: سامانه پایش و مراقبت از بیماری‌ها (GIS) سازمان دامپزشکی کشور به صورت ساعتی،