مرور برچسب

تلفات مرغداری

نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

متقاضیان طرح های مرغداری گوشتی بعد از انتخاب طرح مورد نظر، باید نسبت به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوط اقدام نموده و در نهایت پروانه تاسیس طرح در خواستی خود را اخذ نمایند و آن مجوزی است که برای احداث تاسیسات مورد نیاز، بر اساس موافقت…

واکنش رئیس سازمان دامپزشکی به افزایش تلفات در مرغداری‌ها

 علی‌رضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه آخرین وضعیت تلفات در مرغداری‌ها در هر لحظه به صورت آنلاین در حال رصد است، اظهار کرد: سامانه پایش و مراقبت از بیماری‌ها (GIS) سازمان دامپزشکی کشور به صورت ساعتی، روزانه و یکپارچه…