مرور برچسب

تغییر کاربری اراضی

تخریب 21 قطعه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی کرج

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با اشاره به قاطعیت مسوولان در مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در ۲۱ قطعه از اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب شد. اسماعیل صارمی روز شنبه در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع ساخت و