مرور برچسب

تغذیه و جیره غذایی مرغ گوشتی

تغذیه و جیره غذایی مرغ و اهمیت آن

یکی از اصول اولیه برای پرورش مرغ ، آشنایی با تغذیه و جیره غذایی مرغ و خروس است که از سنین مختلف جوجگی تا بلوغ و تخم گذاری متفاوت خواهد بود. اهمیت تغذیه و جیره غذایی مرغ کسانی که در کار تهیه و تولید تغذیه و جیره غذایی مرغ هستند، رژیم
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )