مرور برچسب

تغذیه و جیره غذایی مرغ تخمگذار

تغذیه و جیره غذایی مرغ و اهمیت آن

یکی از اصول اولیه برای پرورش مرغ ، آشنایی با تغذیه و جیره غذایی مرغ و خروس است که از سنین مختلف جوجگی تا بلوغ و تخم گذاری متفاوت خواهد بود. اهمیت تغذیه و جیره غذایی مرغ کسانی که در کار تهیه و تولید تغذیه و جیره غذایی مرغ هستند، رژیم

عوامل موثر بر تولید تخم مرغ در پرورش مرغ تخم گذار

فاکتورهای متعددی مانع از تولید در پرورش مرغ تخم گذار می شوند. شناسایی علت کاهش ناگهانی تولید تخم یک گله ، نیاز به بررسی تاریخچه آن گله دارد. عوامل موثر بر تولید تخم مرغ در پرورش مرغ تخم گذار تولید تخم می تواند تحت تاثیر عوامل ذیل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )