مرور برچسب

تغذیه زنبور عسل

زمستان گذرانی زنبوران عسل

زمستان گذرانی زنبوران عسل یکی از مهمترین دغدغه های زنبورداران در استانهای سردسیر می باشد . معمولا از شهریور تا فروردین ماه زنبوران در حالت زمستان گذرانی هستند . در اواخر فصل برداشت عسل هوا کم کم رو به خنکی می رود و در مناطق سردسیر
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )