مرور برچسب

تغذیه درختان گردو

تغذیه و کود دهی درختان گردو

کوددهی درختان گردوی بزرگ کوددهی درختان گردوی بزرگ هم مانند نهال های گردو به نوع روش آبیاری بستگی دارد. کود های پایه شامل 10 کیلو گرم سولفات پتاسیم بر تعداد درختان یک هکتار تقسیم شود و به هر درخت با کودهای پایه درخت مخلوط شود و به روش چالکود…