مرور برچسب

تشخیص سقط جنین گاو

چگونگی کنترل سقط جنین انگلی گاو

سقط جنین انگلی گاو به معنی از بين رفتن جنين در بين روزهای ۴۲ تا ۲۶۰ آبستنی می‌باشد که سقط جنین می تواند باعث زیان اقتصادی قابل توجهی بزند. عوامل انگلی در بخش عفونی و فاکتورهای تغذیهای، شيميایی، داروها، سموم، گياهان سمی و عوامل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )