مرور برچسب

تسهیلات گلخانه ای

دولت در پیشبرد نهضت گلخانه‌ای خراسان جنوبی گامی موثر برداشت

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ با حضور معاون اول رئیس جمهور در سال جاری که مقرر شد تا پایان دولت هزار هکتار گلخانه در استان احداث شود، گفت: تا کنون 543.5 هکتار مکان‌یابی شده و در خصوص ایجاد مجتمع