مرور برچسب

تریپس

روشهای مبارزه با تریپس

همه کشاورزان و باغداران راههایی برای مبارزه های شیمیایی و غیر شیمیایی علیه تریپس ،اما قبل از هر چیزی لازم است که شما تریپس را بشناسید تا بتوانید برنامه مبارزه با آن را به اجرا بگذارید. تریپس ( thrips ) یا تیسانوپترا ( Thysanoptera )