مرور برچسب

تخم نطفه دار

۱۲ عامل موثر بر راندمان جوجه کشی

جوجه کشی از انواع تخم های نطفه دار از حساسیت بالایی برخوردار بوده و تحت تاثیر عوامل مختلف و شرایط خاص انجام می شود؛ به طوری که اگر تنها یکی از آنها از حالت استاندارد خارج باشد، راندمان کار به میزان قابل توجهی افت می کند . ۱- دستگاه…