مرور برچسب

تجارت زعفران

تجارت چمدانی که دسترنج کشاورزان زعفرانکار را به یغما می‌برد

با وجود آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به عنوان بزرگترین‌ تولیدکننده دنیا به ۳ هزار سال پیش باز می گردد، اما کشور ما در صادرات این محصول استراتژیک جایگاهی ندارد. بسیاری از مسئولان بر این باورند که در شرایط فعلی تحریم، موانع و مشکلات