مرور برچسب

تاثیر سموم قارچی بر کیفیت خوراک دام

تاثیر سموم قارچی برکیفیت خوراک دام و طیور

یکی از اصول مهم در جهت کنترل بیماری ها، بهداشت و کنترل آلودگی های خوراک دام و طیور و همچنین بررسی تاثیر سموم قارچی برکیفیت خوراک دام و طیور می باشد. زیرا بیشترین اقلام ورودی به مزارع پرورش دام و طیور را تشکیل می دهند و می توانند به صورت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )