مرور برچسب

بیماری گیاهی لکه آجری بادام

بیماری گیاهی لکه آجری بادام

بیماری گیاهی لکه آجری بادام مهمترین بیماری بادام در کشور و به طبع آن در استان چهارمحال و بختیاری است.اگر با این بیماری مبارزه نشود کاهش عملکرد آن به میزان 20 درصد است. علائم بیماری لکه آجری بادام: این بیماری روی برگ بادام…