مرور برچسب

بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی

بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی

بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی یا پوسیدگی آبدار، به طور معمول در خاک های فشرده و دارای زه کش ضعیف رخ می دهد. بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی صدمات مکانیکی در داخل انبار، امکان انتقال بیماری از غده های بیمار به غده های سالم را
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )