مرور برچسب

بیماری های کلزا

آفت سنک بذرخوار کلزا

آفت سنک بذرخوار کلزا در سالیان گذشته در مزارع کلزا به عنوان آفت پایان فصل حضور داشته که البته در اواخر فصل رشد کلزا و زمان رسیدن غلاف ها، دانه ها و حتی پس از برداشت در مزارع، حشرات کامل آن نیز وجود دارد. آفت سنک بذرخوار کلزا

بیماری ساق سیاه کلزا (فوما)

بيماري ساق سیاه کلزا (فوما) از مراحل اولیه رشد کلزا شروع و تقریباً تا مرحله غلاف بندی کامل ادامه دارد علائم این بیماری در برگ هاي اوليه کلزا به صورت لكه هاي گرد همراه با نقاط سياه رنگ با هاله بنفش تيره مشاهده مي شود. بيماري ساق

بیماری ها و آفات مهم کلزا ،معرفی و چگونگی کنترل آن ها

بیماری ها و آفات مهم کلزا و معرفی و شناخت انواع آنها موضوع مورد بحث ما در این مقاله می باشد. گیاه کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی شناخته شده می باشد. که در خانواده کلزاها قرار گرفته و مهمترین موردی که از این گیاه تهیه می گردد روغن می باشد
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )