مرور برچسب

بیماری های کاهو

بیماری ویروس موزاییک کاهو

بیماری ویروس موزاییک کاهو در سالهای اخیر علائم بیماری ویروسی شامل موزاییک، زردی، بدشکلی و کوتولگی درسطح وسیعی ازمزارع کاهو شایع شده است. ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV از بیماریهای مخرب و مهم اقتصادی است که متعلق به جنس

بیماری سفیدک پودری کاهو

بیماری سفیدک پودری کاهو یکی از بیماری‌های گیاهی شایع کاهو، به خصوص ارقام گلخانه ای است. عامل این بیماری به گیاهان مختلفی از جمله هندوانه، طالبی، آفتابگردان، کوکب، گل آهار و ... آسیب می‌رساند. بیماری سفیدک پودری کاهو بیماری گیاهی

بیماری آنتراکنوز کاهو

بیماری آنتراکنوز کاهو به اسامی دیگری از جمله لکه غربالی و لکه حلقوی کاهو نامیده می شود. عامل این بیماری تنها به کاهو آسیب‌ می‌رساند و روی محصولات کشاورزی دیگر تاثیری ندارد. بیماری آنتراکنوز کاهو شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای

بیماری سوختگی انتهایی کاهو 

بیماری سوختگی انتهایی کاهو یکی از بیماری کاهو می باشد که با نکروزه شدن لبه برگ های جوان و در حال رشد سریع مشخص می شود و در حالت شدید بیش از نصف برگ را فرا می گیرد . بیماری سوختگی انتهایی کاهو این ناهنجاری علاوه بر گیاهان
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )