مرور برچسب

بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت در اکثر نقاط ذرت خیز کشور مشاهده می شود اما در مناطق سردسیر و خنک، خسارت بیشتری وارد می کند. ذرت، میزبان ویروس های مختلفی می باشد اما ویروس موزاییک کوتولگی ، ویروس کوتولگی زبر و ویروس موزاییک ذرت، نسبت به دیگر عوامل

آفت کرم طوقه بر ذرت و چگونگی کنترل آن

آفت کرم طوقه بر ذرت با نام Agrotis segetum از آفات و بیماریهای ذرت است. گونه های Agrotis ipsilon و Agrotis segetum از مهم ترین کرم های طوقه بر شناخته شده در ایران می باشند و در مناطق ذرت کاری تهران، فارس، کرمان، گیلان، سمنان، همدان و …
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )