مرور برچسب

بیماری های هویج

سفیدک پودری هویج و چگونگی کنترل آن

سفیدک پودری هویج , عامل بیماری سفیدک سطحی یا پودری هویج، قارچی به نام Erysiphe heraclei  است، این قارچ دامنه میزبانی بالایی داشته و در تمام مزارع زراعی و جالیزی دنیا یافت میشود. بیماری سفیدک پودری هویج در نواحی با رطوبت بالا، سفیدک

بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج

بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج باعث آلودگی تمام قسمت های بالای خاک این محصول می شود. این بیماری به طور مستقیم تاثیری روی ریشه ندارد. عامل این بیماری تنها باعث آلودگی هویج می شود و روی محصولات دیگر تاثیری ندارد. بیماری لکه برگی

بیماری لکه حفره ای هویج و چگونگی کنترل آن

بیماری لکه حفره ای هویج که عامل بیماری قارچ پیتیوم می‌باشد. نشانه‌های اولیه شامل ایجاد لکه‌های کوچک و زرد یا بیضوی، آبگزیده در سطح هویج است.با پیشرفت بیماری لکه‌ها به صورت حفره بزرگی در می‌آیند. شرایط مرطوب و غیرهوازی بیماری را گسترش

بیماری پوسیدگی سیاه هویج

بیماری پوسیدگی سیاه هویج به عنوان یک بیماری بعد از برداشت به حساب می آید، ولی باعث مرگ گیاهچه و آلودگی طوقه و برگ هویج می شود. عامل بیماری پوسیدگی سیاه که در بعضی منابع با نام پوسیدگی طوقه در نظر گرفته می شود، علاوه بر هویج باعث آسیب به

بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج یا بلایت آلترناریای هویج یکی از بیماری های مخرب روی هویج است. این بیماری باعث کاهش محصول و اندازه ریشه می شود. بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج هویج های خسارت دیده در زمان برداشت در داخل خاک باقی می

بیماری شکافتگی ریشه هویج

بیماری شکافتگی ریشه هویج از اختلالات فیزیولوژیک به شمار رفته و توسط عوامل نامساعد محیطی ایجاد میشود. یکی از مهم‌ترین دلایل آن مصرف زیاد ازت می‌باشد. علایم بیماری شکافتگی ریشه هویج در این عارضه، ریشه گیاه هویج دچار ترک‌های عمودی
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )