مرور برچسب

بیماری های هندوانه

بیماری لکه باکتریای هندوانه

بیماری لکه باکتریای هندوانه که با اسامی دیگری از جمله لکه روغنی هندوانه یا بلاچ هندوانه نیز نامیده می‌شود، باعث آسیب به خیار، طالبی و ملون می شود. بیماری لکه باکتریای هندوانه این بیماری به نام لکه روغنی و بلاچ هندوانه نیز

چگونگی کنترل عارضه سفیدک داخلی یا سفیدک کرکی هندوانه

عارضه سفیدک داخلی یا سفیدک کرکی هندوانه به محصولات دیگری از جمله طالبی، کدو، خیار و کدو تنبل آسیب می‌رساند. این بیماری تنها به برگ های هندوانه آسیب می‌رساند و مستقیماً تاثیری روی میوه و قسمت‌های دیگر بوته ندارد. عارضه سفیدک داخلی یا

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه یا بوته میری فایتوفتورایی که توسط قارچ فایتوفترا ایجاد می شود معمولا در زمین هایی که کشت مکرر هندوانه در چند سال متوالی دارند باعث خسارت می شود. بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه بیماری بوته میری هندوانه

چگونه بیماری آنتراکنوز هندوانه را کنترل کنیم!؟

بیماری آنتراکنوز هندوانه یکی از بیماری‌های مخرب گیاهان جالیزی است. میزبان‌های این بیماری محصولاتی همچون هندوانه، طالبی، خیار و کدو هستند. بیماری آنتراکنوز هندوانه این بیماری قارچی در مناطق گرمسیری بسیار رایج است که در شرایط آب و

عارضه پوکی مرکز هنداونه

عارضه پوکی مرکز هنداونه در حقیقت نوعی ناهنجاری فیزیولوژیک محسوب می شود که عوامل ژنتیکی، محیطی و تغذیه می تواند بر آن تاثیرگذار باشد. علایم عارضه پوکی مرکز هنداونه ایجاد حفره در مرکز هندوانه و تغییر رنگ بافت ها از قرمز به سفید از
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )