مرور برچسب

بیماری های نخود

بیماری زنگ نخود

بیماری زنگ نخود در مناطقی که دارای رطوبت بالا هستند بیشتر مشاهده می شود. این بیماری علاوه بر نخود روی گیاهان دیگری از جمله باقلا و یونجه ایجاد خسارت می نماید. بیماری زنگ نخود بیماری گیاهی زنگ نخود توسط قارچ Uromyces

بیماری پوسیدگی خشک ریشه نخود

پوسیدگی خشک ریشه نخود یکی از مهم ترین بیماری های نخود در ایران است. بر روی ریشه پوسیدگی خشک ایجاد میکند که حالت یکنواخت دارد و تمام ریشه های اصلی تغییر رنگ داده وقهوه ای ،خشک و پوک میشود و ریشه های فرعی هم قهوه ای میشوند. بیماری پوسیدگی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )