مرور برچسب

بیماری های درخت پسته

کرم پوست خوار پسته یا کراش

کرم پوست خوار پسته یا کراش Arimania komaroffi دارای میزبان اختصاصی پسته است. این آفت در زمستان به صورت شفیره در زیر برگهای مانده در باغ پسته یا پوسته های درختان زندگی می کند و زنده می ماند. کرم پوست خوار پسته یا کراش پروانه پوست

علایم آفت پروانه برگخوار خاکستری پسته

پروانه برگخوار خاکستری پسته یکی از آفات مهم پسته است .علاوه بر پسته اهلی در جنگل های مخلوط پسته وبادام نیز دیده می شود .وجود این آفت از اغلب کشورهای خاورمیانه و هر کجا که درختان پسته وجود دارد گزارش شده است. پروانه برگخوار خاکستری پسته

آفت پروانه چوبخوار پسته یا آفت کرمانیا

آفت پروانه چوبخوار پسته یا آفت کرمانیا Kermania pistaciella Amsel یکی از آفات مهم پسته ایران است که در اکثر مناطق پسته خیز کشور وجود دارد. این حشره از راسته بال‌ پولکداران Lepidoptera، خانواده Oinophilidae و زیر خانواده Hieroxestinae

بیماری سر خشکیدگی درختان پسته

بیماری سر خشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته‌کاری می‌باشد که اکثر ارقام پسته که در شرایط نامطلوب رشد می‌کنند، به آن مبتلا می گرددند. بیماری سر خشکیدگی درختان پسته به طور کلی سر خشکیدگی درختان پسته در سال‌هایی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )