مرور برچسب

بیماری های درخت زیتون

بیماری ذغالی زیتون (آنتراکنوز زیتون)

بیماری ذغالی زیتون یا بیماری آنتراکتوز زیتون باعث زردی و سوختگی برگها، ریزش برگها و مرگ سر شاخه ها در فصل پاییز می شود. مهمترین آسیب در هنگام بلوغ میوه ها رخ داده و لکه های تیره و فرورفته در آنها مشاهده می شود که اغلب همراه با تولید

آشنایی با چگونگی کنترل آفت مگس زیتون

آفت مگس زیتون مهمترین آفت زیتون در دنیا بوده و به عنوان یک تهدید جدی در مناطق زیتون‌خیز دنیا به شمار رفته و یکی از آفات چند نسلی اختصاصی درختان زیتون می‌باشد. آفت مگس زیتون برآورد صورت گرفته از میزان خسارت مگس میوه زیتون برابر با ۵
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )