مرور برچسب

بیماری های بادام زمینی

بیماری پیچیدگی برگ بادام

بيماری پيچيدگی برگ بادام اصولاً در مناطق گرم و خشک شیوع ندارد و بیشتر در نواحی خنک و مرطوب خسارت وارد می سازد و منجر به پیچیدگی و تورم و تغییر رنگ و شاخه و میوه نهال بادام می شود. بيماری پيچيدگی برگ بادام عامل بیماری از ۱۰

بیماری زنگ بادام زمینی

بیماری زنگ بادام زمینی که عامل آن قارچ Puccinia arachidis می٬باشد. یکی از مهمترین بیماری برگی بادام زمینی هست. اگر این بیماری با بیماری لکه برگی دیر هنگام همراه باشد تا ۵۰ درصد عملکرد گیاه را کاهش می دهد. بیماری زنگ بادام
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )