مرور برچسب

بیماری نیوکاسل

چگونه بیماری نیوکاسل را درمان کنیم؟

بیماری نیوکاسل یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی طیور و به شدت مسری است، ویروس این بیماری از طریق دهان، ارتباط تنفسی و مدفوع منتقل می شده و عامل این بیماری پارامیکسو ویروسی است که پرندگان و انسان ها رو می تونه به این بیماری مبتلا کنه.