مرور برچسب

بیماری موزاییک سیب

بیماری موزاییک سیب درختی

بیماری موزاییک سیب درختی در بیشتر کشورهایی که درخت سیب کاشته می شود وجود دارد همچنین در ایران از خراسان، تهران، اصفهان و فارس گزارش شده است. بیماری موزاییک سیب درختی بیماری موزائیک سیب، بیماری ویروسی تاکنون در بسیاری از کشورها
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )