مرور برچسب

بیماری لکه سیاه سیب زمینی

روش های کنترل بیماری لکه سیاه سیب زمینی (آنتراکنوز سیب زمینی)

بیماری لکه سیاه سیب زمینی را آنتراکنوز یا خال سیاه نیز می نامند. عامل بیماری معمولا به بافت های بیمار و یا گیاهان ضعیف شده در اثر عوامل بیماریزای دیگر حمله می کند. در اثر این بیماری عالوه بر کاهش عملکرد محصول در مزرعه کیفیت غده آلوده در
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )