مرور برچسب

بیماری لکه برگی خرما

بیماری لکه برگی خرما

بیماری لکه برگی خرما از طریق هرس نکردن علف های هرز، افزایش رطوبت و تلنبار کردن اضافات نخل خرما در باغ، گسترش می یابد. هرس نشدن درختان، جدا نکردن برگ های خشک پایینی درخت باعث رشد قارچ در ضایعات و در بین علف های هرز شده و به صورت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )