مرور برچسب

بیماری فلج زایمان گاو

بیماری تب شیر(milk fever) یافلج زایمان گاو

بیماری تب شیر ، تخته بند یا فلج زایمان گاو (Post Parturition Paresis) بیماری متابولیکی است که معمولا 48 ساعت بعد از زایش رخ می‌دهد و غالباً در گاوهای پرتولید اتفاق می‌افتد (البته ممکن است بیماری چند هفته قبل تا چند هفته بعد
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )