مرور برچسب

بیماری سوختگی گلگاه خیار

بیماری سوختگی گلگاه خیار

بیماری سوختگی گلگاه خیار به حالتی گفته می شود که قسمت انتهایی میوه، سیاه یا قهوه ای تیره شده و غیر قابل استفاده می شود. سلول های انتهایی میوه به دلیل کمبود کلسیم دچار مرگ سلولی شده و این کمبود به صورت لکه های سیاه و یا قهوه ای تیره در قسمت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )