مرور برچسب

بیماری سفیدک سطحی چغندرقند

بیماری سفیدک سطحی چغندرقند

بیماری سفیدک سطحی چغندرقند در ایران به ویژه در مناطق گرم و خشک مهمترین بیماری قارچی اندام هوایی (برگ‌ها) چغندرقند است که موجب کاهش عملکرد ریشه و مقدار قند و نیز افزایش ناخالصی‌های ریشه می‌شود. بیماری سفیدک سطحی چغندرقند سفیدک سطحی یا
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )