مرور برچسب

بیماری زنگ گلرنگ

بیماریهای مهم گلرنگ و چگونگی کنترل آن ها

بیماریهای مهم گلرنگ که شامل بیماری زنگ ،سفیدک سطحی ،لکه قهوه ای و... هستند میتوانند خسارت های زیاد و جبران ناپذیری به مزرعه وارد میکند. گلرنگ به بیماریهای خاکزی حساس بوده و نبایستی بیش از یکبار طی چهار سال متوالی در یک قطعه زمین کاشته شود
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )