مرور برچسب

بیماری زنگ زرد ساقه غلات

بیماری زنگ زرد ساقه درغلات

بیماری زنگ زرد ساقه ، یکی از بیماریهای شناخته شده در خانواده غلات است. تقریباً در تمامی مناطقی که این محصول کشت می‌شوند می توان این بیماری را یافت . بیماری زنگ زرد ساقه عامل بیماری زنگ زرد گندم قارچی است به نام puccinia
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )