مرور برچسب

بیماری زردی برگ زعفران

آفات زعفران

آفات زعفران از مهمترین عوامل زیان رسان به اقتصاد و کیفیت تجاری محصول است بنابراین شناخت دقیق آنها و تلاش برای از بین بردن و دفع آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در زیر سعی می شود به چند مورد از مهمترینها پرداخته شود . ۱- خسارت…