مرور برچسب

بیماری تب دره ریفت

درمان بیماری تب دره ریفت در گوسفندان

بیماری تب دره ریفت یا بیماری آنزئوتیک، یک بیماری تب دار حاد ویروسی مشترک بین انسان و دام می باشد. که یکی از علل مهم سقط جنین گوسفند، بز و گاو است. بیماری تب دره ریفت ویروس عامل بیماری عضو خانوده بونیاویریده و جنس فلبوویروس ها است.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )