مرور برچسب

بیماری باکتریایی پوسیدگی کلم

بیماری باکتریایی پوسیدگی سیاه کلم ، شناسایی و کنترل بیماری

بیماری باکتریایی پوسیدگی سیاه کلم از مهم ترین بیماری های چلیپاییان در سراسر دنیا بوده و به تمام واریته هائی که در نواحی معتدل و نیمه گرمسیری و مناطقی که میزان بارندگی و شبنم زیاد است حمله می کند. مشخصات بیماری باکتریایی
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )