مرور برچسب

بیماری آنتراکنوز گوجه فرنگی

بیماری آنتراکنوز انگور و چگونگی کنترل آن

بیماری آنتراکنوز انگور یکی دیگر از بیماری های این گیاه می باشد. لکه های مشخصی روی دانه های انگور ایجاد می نماید که به همین جهت به آن پوسیدگی چشم پرنده ای (Bird’s eye rot) نیز گفته می شود. بیماری آنتراکنوز انگور بیماری آنتراکنوز

بیماری آنتراکنوز گوجه فرنگی و چگونگی کنترل آن

بیماری آنتراکنوز گوجه فرنگی باعث ایجاد نقاط گرد و فرو رفته تیره رنگ روی میوه می شود که پس از مدتی این نقطه گسترش پیدا می کند و در حین بزرگ شدن لکه وسط آن سیاه شده و میوه پوسیده می شود. بیماری آنتراکنوز گوجه فرنگی میوه نارس عفونت را
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )