مرور برچسب

بیماری آنتراکنوز فلفل

بیماری آنتراکنوز فلفل

بیماری آنتراکنوز فلفل می‌تواند در تمام مراحل رشدی، کل قسمت‌های گیاه را آلوده کند. آلودگی در مرحله گیاهچه‌ای ممکن است بر روی برگ‌های لپه‌ای (کوتیلدون) محدود شود و گسترش پیدا نکند. لکه‌ها به رنگ خاکستری متمایل به قهوه‌ای در روی ساقه و برگ
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )