مرور برچسب

بیماریهای گوجه فرنگی

بیماری آنتراکنوز گوجه فرنگی و چگونگی کنترل آن

بیماری آنتراکنوز گوجه فرنگی باعث ایجاد نقاط گرد و فرو رفته تیره رنگ روی میوه می شود که پس از مدتی این نقطه گسترش پیدا می کند و در حین بزرگ شدن لکه وسط آن سیاه شده و میوه پوسیده می شود. بیماری آنتراکنوز گوجه فرنگی میوه نارس عفونت را
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )